Werk

images (2)

Na een trombosebeen of een andere vorm van Trombose is het niet evident om dadelijk terug gaan te werken.
Meestal duurt het al een tijd voor de medicatie goed op punt staat. Bovendien is het met een Trombosebeen soms onmogelijk om te stappen en zeker te werken. Natuurlijk kan het van het soort werk dat men doet afhangen hoe vlug men terug op de werkvloer aanwezig kan zijn.

Longtrombose en sinustrombose zijn dan nog eens gecompliceerder en hier zal het herstel natuurlijk langer duren.
Het is belangrijk om u deze tijd van herstel te gunnen. Te vlug gaan werken kan soms aanleiding geven tot meer klachten.

Na een maand komt men terecht op de mutualiteiten en dat betekent natuurlijk een vermindering van de inkomsten. Na een langere tijd kan dit doorwegen en zal men sneller geneigd zijn om te gaan werken.

Helaas is de re-integratie op het werk hier in België ondermaats. Hier moet men dadelijk half-tijds gaan werken met een aanvullende bezoldiging van de Mutualiteiten als de controlerende geneesheer dit toestaat. Meestal moet men aangepast werk kunnen voorzien maar wordt dit geweigerd of is het niet mogelijk. Sinds 2015 er een soepeler regeling mogelijk wanneer men van halftijds naar een 3/4 wil gaan. De controlerende arts en het RIZIV zijn nu meer geneigd om dit toe te staan. Maar het hangt wel van hun goodwill af.

In Nederland kan men wel een geleidelijke opbouw doen van werkuren. Daar kan beginnen werken per enkele uren. Natuurlijk heeft dit het voordeel dat men en actief kan zijn op het werk maar toch aandacht en vooral tijd krijgt voor een volledig (indien mogelijk) en geleidelijk herstel.
De kans dat men na korte tijd terug afwezig moet zijn omdat het werk ondanks een half-tijd nog te zwaar of onmogelijk is wordt dan natuurlijk kleiner.
Langdurig zieken zouden nu ook terug moeten gaan werken indien dit kan. Zij zouden dan aangepast werk moeten doen. De vraag is of men wel aangepast werk kan vinden en/of de werkgever bereid is om aangepast werk te creëren. Dit valt nu al niet mee voor mensen die na een ziekte, zoals Trombose, voor een tijdje aangepast werk willen.
Hopelijk is daar voldoende steun aan werkgevers voor en moet de stem van de langdurig zieken zeker gehoord worden.

Een ideale regeling zou zijn :

 •  Een goede behandeling van Trombose zodat het herstel ook beter kan verlopen.
 •  Een betere revalidatie met oog voor het opnieuw aankweken van spieren, uithoudingsvermogen, algemeen welzijn voor de patiënt.
 • Een geleidelijke opbouw van uren. En niet dadelijk halftijds.
 • Een goede begeleiding van de arbeidsgeneesheer.
 • Aangepast en nuttig werk indien nodig.

Enkele tips voor als je terug aan het werk gaat :

 • Indien mogelijk werk in het begin maar halftijds.
 • Vertel je collega’s goed wat een trombose is en welke weerslag dit heeft voor jou.
 • Bespreekt alles goed met de arbeidsgeneesheer. Indien mogelijk laat hem de resultaten van  vorige onderzoeken zien. 
 • Vraagt aangepast werk indien mogelijk. Of probeer eens op een andere manier te werken.
 •  Wanneer het even kan denk ook aan een rustpauze op je werk.
 • Doe niet teveel op één dag.
 • Na het werk zeker even proberen te rusten.
 • Prop je vrije dagen    niet vol met allerlei activiteiten. 
 • Bekijk je werkplek eens. Is het mogelijk om deze anders te herschikken zodat je gemakkelijker kan werken?
 • Denk eraan om niet steeds te zitten. Af en toe stappen, moet.