Reizen

Wat moet u doen als u op reis gaat?

Overleg met uw arts welke voorzorgsmaatregelen u dient te nemen en zorg ervoor dat u voldoende medicatie meeneemt.

• Hebt u vaccinaties nodig? Overleg dit dan tevoren met uw arts. De meeste injecties moeten onderhuids worden gegeven. Voor injecties in de spier (intra-musculair) moet de antistollingsbehandeling tijdelijk aangepast worden om de kans op ernstige spierbloeding te voorkomen.

 • – De antistollingsmiddelen die u in België krijgt voorgeschreven, zijn mogelijk niet beschikbaar in het buitenland. Maakt u een vliegreis dan is het verstandig uw antistollingsmiddelen te verdelen over uw handbagage en koffer.
 • Neem ook steeds uw boekje met INR resultaten mee of zorg dat je Trombose App (Ratiocomm) geïnstalleerd is.
 • Bij een korte reis kan u best het bloed voor uw vertrek en bij terugkomst laten controleren. Bij een langere reis, zeker in landen met andere eetgewoontes, is het soms nodig uw bloed ter plaatse te laten controleren.
 • Informeer best voor uw vertrek over de mogelijkheden om ter plaatse uw bloed te laten controleren.
 • Hou er ook rekening mee dat als u diarree krijgt het bloed te sterk ontstold kan worden. Wanneer de diarree langer dan 2 dagen duurt, moet u uw INR laten controleren.
 • Als u op uw vakantie geneesmiddelen krijgt voorgeschreven kunnen deze de INR beïnvloeden. Vraagt u dus zo snel mogelijk advies aan een arts en meld hierbij dat u antistollingsmiddelen gebruikt.
 • Bij lange vliegreizen (langer dan 4 uur), maar ook lange auto- of busreizen bestaat er een kans dat de bloedstroom belemmerd raakt. Dit geeft meer kans op een verhoogde stolbaarheid van het bloed. Daarom is het bij lange reizen per vliegtuig, auto of bus goed om uw benen, voeten en armen voldoende te bewegen. Draag tijdens het reizen niet te strakke kleding en trek eventueel uw schoenen uit. Misschien is het dragen van steunkousen aangeraden.
 • Drink zoveel mogelijk water, laat koffie en alcohol staan.
 • Bent u langdurig boven een hoogte van 3.000 meter, dan kan uw INR hoger worden en is extra controle wenselijk (met behulp van zelfmeetapparatuur). Bij het beoefenen van bergsporten is het belangrijk dat u oog hebt voor het gevaar van ongevallen met risico op een bloeding.
 • Bij langdurig verblijf in een andere tijdzone is het aan te bevelen op hetzelfde moment van de dag de tabletten in te nemen. De kans op het vergeten van de tabletten is dan geringer doordat u uw dagelijkse gewoonte aanhoudt. Vraag voor vertrek aan uw arts hoe u het tijdstip van inname omzet naar een andere tijdzone.
 • Handig zou zijn om een document op te (laten) maken in de taal van het land waar je naartoe reist waarop je alle medische gegevens en medicatie noteert.

Bron : gezondheid.be