Medicatie

Het vergt tijd en een goede controle om de INR stabiel te krijgen. Zeker wanneer deze onderhevig is aan stress, ander medicatiegebruik, voeding, …

Er zijn medicaties die hun goede werking al hebben bewezen. De laatste tijd zijn er medicaties op de mark die geen INR controle meer vereisen. Dit lijkt een luxe oplossing maar dat is het niet. Ze worden verkocht als goed of dat het niet meer kan dat je er trombose van krijgt terwijl dat niet zo is.
Bovendien hebben ze vele bijwerkingen, waaronder enkele zeer gevaarlijk zoals hersenbloeding. Een van die medicatie is Xarelto.

DSCF9186

Bovendien is deze medicatie slechts één jaar terugbetaalbaar door de mutualiteiten.  Voor een doosje van 98 stuks komt de prijs neer op 249.78€ ofwel 2.55 € per tablet.
Het spreekt vanzelf dat dit een grote hap uit het maandbudget vraagt. Dit voor een vals gevoel van veiligheid. De beste controle is nog deze van de zelf meting van onze INR.

Kijk daarom wat je zelf kan doen onder de rubriek “aktie”.

Het gebruik van deze medicatie is niet zonder gevaar : zie volgende tekst.

Eliquis® (apixaban), Pradaxa® (dabigatran etexilaat) en Xarelto® (rivaroxaban) zijn orale anticoagulantia die in de afgelopen jaren zijn goedgekeurd voor indicaties waarvoor al tientallen jaren vitamine K‐antagonisten (warfarine, fenprocoumon en acenocoumarol) of heparines met laag moleculair gewicht (LMWH) zijn gebruikt. Anders dan bij vitamine K‐antagonisten is standaard monitoring van anticoagulans‐activiteit niet nodig wanneer deze nieuwe geneesmiddelen worden toegediend.

Klinisch onderzoek en ervaring in de postmarketingfase hebben echter aangetoond dat het optreden van majeure bloedingen, waaronder voorvallen met overlijden tot gevolg, niet beperkt zijn tot vitamine K‐antagonisten / LMWH, maar ook significante risico’s zijn voor de nieuwe orale anticoagulantia. Bovendien wijzen rapporten uit de postmarketingfase erop dat niet alle voorschrijvers voldoende op de hoogte zijn van de informatie in de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) en de bijsluiter wat betreft het omgaan met bloedingsrisico’s.

De informatie die in deze brief wordt gegeven, is gecontroleerd en bekrachtigd door het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) en het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg).

Aanbevelingen

In het licht van bovenstaande dienen voorschrijvers het risico op bloeding per individuele patiënt te overwegen en de dosering, contra‐indicaties , waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik in acht te nemen. Er bestaan verschillen in contra‐indicaties tussen de nieuwe orale anticoagulantia, maar de volgende contra‐indicaties gelden voor al deze geneesmiddelen:
 Actieve, klinisch significante bloeding
 Laesie of aandoening die wordt beschouwd als significante risicofactor voor een majeure bloeding. Dit kan zijn een bestaande of recente gastro‐intestinale ulceratie, aanwezigheid van maligne neoplasmata met hoog bloedingsrisico, recent letsel aan hersenen of ruggenmerg, recente operatie aan hersenen, ruggenmerg of ogen, recente intracraniële hemorragie, bekende of vermoede oesofagusvarices, arterioveneuze misvormingen, vasculaire aneurysma’s of
ernstige intraspinale of intracerebrale vasculaire afwijkingen.
 Gelijktijdige behandeling met elk ander anticoagulans, bijvoorbeeld ongefractioneerde heparine (UFH), heparines met laag moleculair gewicht (enoxaparine, dalteparine, enz.), heparinederivaten (fondaparinux, enz.), orale anticoagulantia (warfarine, andere), behalve in de situatie dat de behandeling wordt overgeschakeld van of op het geneesmiddel, of wanneer UFH wordt gegeven in doses die noodzakelijk zijn om een centraal veneuze of arteriële katheter open te houden .

Raadpleeg de respectievelijke Samenvattingen van de Kenmerken van het Product (SKP) en bijsluiters van Eliquis®, Pradaxa® en Xarelto® voor informatie over aanvullende contra‐indicaties die specifiek zijn voor elk afzonderlijk geneesmiddel. Voor Eliquis® treft u in de bijlagen de SKP van Eliquis® 2,5 mg aan, voor Pradaxa® de SKP van Pradaxa® 110 mg, voor Xarelto® de SKP van Xarelto®20 mg. De producten zijn in meerdere sterktes beschikbaar, met vergelijkbare SKP’s. Raadpleeg voor specifieke productinformatie altijd wel de SKP van de juiste sterkte van het product.

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de aanbevolen dosering en de waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik om het risico op bloeding tot een minimum te beperken. Hierbij hoort een zorgvuldige afweging van de voordelen en risico’s bij patiënten met laesies, aandoeningen, ingrepen en/of behandeling (bijvoorbeeld met NSAID’s en plaatjesremmers), die het risico op majeure bloedingen verhogen. Daarnaast wordt klinische bewaking ter controle op tekenen en symptomen van bloeding gedurende de gehele behandelingsperiode aangeraden, vooral bij patiënten met een verhoogd risico op bloeding.

Er dient ook aandacht te worden gegeven aan de nierfunctie. Nierfunctiestoornis kan een contra‐ indicatie vormen, of een reden om te overwegen de geneesmiddelen niet te gebruiken of hun dosis te verlagen. Raadpleeg de SKP en de bijsluiter, aangezien de aanbevelingen tussen de drie geneesmiddelen verschillen.

Er is momenteel geen specifiek antidotum beschikbaar voor Eliquis®, Pradaxa® of Xarelto®. In de SKP en de bijsluiter van elk product staat advies over de behandeling in geval van bloedingscomplicaties.

Bij het nemen van anticoagulantia medicatie kunnen er interacties zijn met andere medicaties.
Dit kan u bekijken op de pagina “Interactie tabel“.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.