Nieuw INR meettoestel

Sinds kort is er een nieuwe speler op de markt van de INR – meettoestellen namelijk Qlabs van Ratiocare. Een kwalitatief toestel aan een gunstige prijs is hun doelstelling. En het lijkt dat ze hierin geslaagd zijn. Verschillende trombosediensten in Nederland gaan met dit apparaat werken. Dit na vele testen.
Het apparaat is meer dan de helft goedkoper dan de huidige apparaten. Ook de strips zijn goedkoper. Het is nu een betaalbaar alternatief geworden tegen de pijnlijke bloedafname. Ook een particulier is nu in de mogelijkheid om dit toestel aan te schaffen zonder te diep in zijn buidel te moeten tasten. Hopelijk komt dit apparaat vlug op de Belgische markt.
Immers dit zou een verbetering zijn voor tromboselijders en ook voor de Sociale zekerheid.
Uit vorige studies is immers gebleken dat self-controle stukken goedkoper is dan de klassieke bloedafname voor de Sociale Zekerheid. Anderzijds is het voor de tromboselijder geruststellend om regelmatig zijn INR te kunnen controleren. Ook tijdwinst is een gunstig gevolg van dit apparaat.
Dokters zouden zelf met dit toestel hun patiënten kunnen testen of de patiënt zelf de kans geven om zichzelf te testen. Dit natuurlijk met een tegemoetkoming van de mutualiteiten.
Hopelijk is dit gauw mogelijk in België.

download