Trombose moet je altijd serieus nemen!

In samenwerking met

bloed4-198x198

Hart- en vaatziekten zijn nog steeds de nummer 1 doodsoorzaak in België. Helaas, is dit al enkele jaren zo.

Nog steeds overlijden er mensen door een slechte diagnose of het te laat herkennen van symptomen van trombose. Zelfs door bijwerkingen van antistollingsmedicatie. 

Ook door een slechte opvolging of een onvoldoende medicatie-trouwheid overlijden er nog mensen of krijgen ze meermaals een trombose.

Helaas, als je deze website bezoekt zal je (misschien) getroffen zijn door een trombose. Of ken je misschien iemand die er door getroffen is. En ben je op zoek naar informatie. Deze is niet altijd gemakkelijk te vinden.

In België wordt trombose helaas nog stiefmoederlijk benaderd. Niet alle huisdokters zijn goed op de hoogte van de symptomen en impact van trombose. In de ons omringende landen staan ze al veel verder in de behandeling en opvolging van trombose. Hoog tijd dat men hier in België een tandje bijsteekt in de behandeling maar vooral preventie. Selfmonitoring staat nog nergens in België terwijl dat wel een belangrijke stap is om een tweede (of meerdere) trombose te voorkomen.

Het zelf testen met een meettoestel INR staat me nauw aan het hart, dit om volgende redenen :

  • We behouden zelf controle. We zijn niet steeds afhankelijk van een arts om onze INR te meten.
  • Bij twijfel kunnen we dadelijk zelf meten.
  • We moeten onze controle niet afstemmen op de agenda van een  geneesheer, labo, …
  • Dit kan ook gedaan worden op vakantie.
  • We verliezen geen tijd om een afspraak te maken bij de huisarts, wachten in de wachtzaal, etc.

Tot op heden is er geen terugbetaling van de mutualiteiten.

Doch dit zou een grote besparing aan de maatschappij kunnen opleveren. Immers de tijd dat je een afspraak moet maken bij je geneesheer, de tijd van het wachten in de wachtzaal en het onderzoek zelf zijn ook verloren tijd. En tijd is soms geld. En met de huidige gang van zaken in België weet je het resultaat  van je bloedonderzoek niet dadelijk. Met een zelf monitoring zou dit wel het geval zijn.

In deze tijd van digitalisering (waar ook de Belgische regering sterk op inzet) wordt het zelf bepalen van de INR met een meettoestel nog niet vergoed, ook al bestaan er in de ons omringende landen trombosediensten die het zelfmeten begeleiden en via een applicatie op je smartphone of computer in goede banen leiden en zelfs een digitaal portaal aanbieden aan de huisartsen om via een vingerprik je INR te bepalen. (Zie pagina : zelfmeten in België nu mogelijk)